Het belang van veiligheid en milieu

Gezondheid en veiligheid, milieu en beveiliging zijn een interdisciplinair gebied en discipline die praktische aspecten van veiligheid en milieu op de werkplek bestudeert, implementeert en bestudeert. Kort gezegd: het is wat werkgevers zouden moeten doen om ervoor te zorgen dat hun dagelijkse activiteiten geen schade toebrengen aan mensen of hun omgeving.

Veiligheid En Milieu

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en verschillende bedrijven die het initiatief hebben genomen om de IAO-gedragscode voor veiligheid te implementeren, denken veel bedrijven niet na over gezondheids- en veiligheidskwesties. Dit komt omdat ze geloven dat het niet nodig is om hier tijd en moeite in te steken, omdat er nooit iemand is overleden of ziek is geworden als gevolg van onveilige werkomstandigheden. Uit recente onderzoeken blijkt echter dat ten minste 15 sterfgevallen of ziektedagen per jaar kunnen worden toegeschreven aan onveilige werkomstandigheden, vooral in industrieën zoals de bouw.

Gezondheid en veiligheid omvatten alles, van de gezondheid van werknemers, gezondheid en welzijn op de werkplek, afvalbeheer en productie. Het omvat maatregelen voor arbeidsveiligheid (OHS). OHS omvat: lichamelijk onderzoek, bewustwording van gezondheid op het werk, training, persoonlijke beschermingsmiddelen en correct gebruik van deze apparatuur. Het omvat ook het veilige gebruik en de verwijdering van alle gevaarlijke materialen. Deze omvatten chemicaliën, gevaarlijke medicijnen en blootstelling aan straling.

Er zijn twee soorten OHS. De eerste is primair en de tweede is secundaire OHS. Primaire OHS heeft betrekking op de bescherming van de werknemers en andere personen die in contact kunnen komen met verontreinigde stoffen en in geval van een ongeval of noodgeval.

Gezondheid en veiligheid op het werk (OHS) omvatten verschillende belangrijke componenten. De eerste is een programma voor arbeidsveiligheid. Het arbeidsveiligheidsprogramma moet algemene informatie bevatten over veiligheidsregels en -voorschriften op alle werkplekken. Dit programma moet alomvattend zijn en richtlijnen bieden om het risico op letsel op allerlei werkplekken te voorkomen en te minimaliseren. Het moet maatregelen omvatten om ongevallen te voorkomen en te verminderen.

Gezondheid en veiligheid op het werk (OHS) moet ook beroepshygiëne omvatten. Het biedt training in de basismethoden voor het handhaven van hygiënische omstandigheden op de werkplek. Het moet ook informatie bevatten over de medische gevolgen van blootstelling aan giftige materialen en chemicaliën.

Gezondheid en veiligheid op het werk en de gezondheid en het milieu houden ook verband met de uitvoering van gevarenbeoordeling en -preventie. gevarenbeheersing. De gezondheid op het werk en het milieu zijn waar de werknemers in contact moeten blijven met de verontreinigde stof en hun omgeving.

Veiligheid en milieu hebben ook betrekking op de regulering van gevaren die niet duidelijk zichtbaar zijn. Deze omvatten: biologische gevaren, waaronder gevaren die kunnen worden veroorzaakt door biologische agentia zoals die veroorzaakt door virussen of bacteriën en chemicaliën die kunnen worden veroorzaakt door giftige dampen. Deze worden potentiële gevaren genoemd. Andere mogelijke gevaren zijn onder meer het gevaar van blootstelling aan straling en elektromagnetische velden en giftig afval.

Veiligheid en milieu zijn niet beperkt tot de werkplek, maar gelden ook voor andere locaties zoals wegen en gebouwen. Om elk risico van ongevallen of besmetting te vermijden, moet de werklocatie vrij zijn van puin en andere materialen die letsel of schade kunnen toebrengen aan de werknemers. Op alle werkplekken moet er ook voldoende veiligheidsuitrusting zijn geïnstalleerd. Deze apparatuur moet regelmatig worden bijgewerkt.

De werklocatie moet regelmatig worden geïnspecteerd om te controleren of de apparatuur, machines, materialen en andere middelen in goede staat verkeren. Ze moeten ook in goede staat worden gehouden. Indien nodig moeten ze regelmatig worden vervangen. Er moeten regelmatig trainingssessies worden gegeven om werknemers te trainen in het veilig bedienen van alle soorten apparatuur en gereedschappen.

Als het gaat om de werf, stoppen veiligheid en milieu hier niet alleen. Ze betrekken ook de gemeenschap erbij. Ook de verantwoordelijkheid voor de gemeenschap en de sociale verantwoordelijkheid moeten worden benadrukt. Dit betekent dat mensen zich bewust moeten zijn van het belang van een veilige werkomgeving voor iedereen.

Het betekent ook dat werknemers zichzelf moeten beschermen tegen gevaarlijke chemicaliën en hun bronnen. Een werknemer moet ten eerste altijd de juiste beschermende kleding dragen. Dit omvat de juiste handschoenen en oogbescherming en masker. Alle andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moeten ook worden gebruikt. Wanneer u een gevaarlijke chemische stof of stof gebruikt, moet u er ook voor zorgen dat de chemische stof correct en veilig wordt opgeslagen en op de juiste manier wordt afgevoerd.

Ook interessant

Opleidingen

Soorten OpleidingenOnderwijs verwijst naar de grondrechten en de fundamentele vaardigheden van de kinderen, die nodig zijn om de bevoegde volwassenen. ...

Lees verder

Ict

Strategieën Voor het Schrijven van ICT-CursussenAls het gaat om het leren over ICT, het woord 'Aanmelden' is net zo belangrijk als 'leren'. Het beste ...

Lees verder

Management En Hr

De rol van management en HR in uw bedrijfManagement en hij is een relatief nieuw concept voor mensen. Gezien het relatief recente concept is de onbeke ...

Lees verder